Zveme vás na dny otevřených dveří INTERMODAL SHOW 2018.

Ve dnech 14, 15, 17, 18 září 2018.
GNIOTPOL Trailers – Výrobní závod MALNIA
Ul. Powstańców 8, 47-316 Malnia

Program akce a registrační formulář naleznete na webových stránkách www.ims.gniotpol.pl

Každý účastník, který se zaregistruje prostřednictvím internetu, a navštíví nás v jím vybraném dni, bude zapojen do slosování bonu v hodnotě  1 000 PLN na nákup výrobků nebo služeb od naší firmy.