Vážení,
Jménem vedení firmy GNIOTPOL TRAILERS bychom chtěli poděkovat všem účastníkům veletrhu INTERMODAL SHOW, který se uskutečnil ve dnech 14.-18. září letošního roku v Malni.
Poprvé jsme měli příležitost setkat se s představiteli jiných firem a účastnit se diskuze týkající se výrobků z oblasti BDF systémů. Přednášejícím děkujeme za zajímavá vystoupení během panelové diskuze. Hostům za aktivní účast v hojném počtu. Doufáme, že toto setkání bylo příležitostí k inspirativní výměně myšlenek a vzájemnému a lepšímu poznání mezi sebou.   

https://www.youtube.com/watch?v=SJvCd4WPPhE