KVALITA A TECHNOLOGIE

Inženýři konstrukčního oddělení a R&D GNIOTPOL Trailers pracují na bázi nejaktuálnějšího softwaru 3D SolidWorks.

To jim umožňuje projektovat vozidla ideálně přizpůsobená potřebám zákazníků.

Pevnostní analýzy a zkoušky potvrzují vysoký koeficient bezpečnosti a spolehlivosti našich vozidel.  

Současně neustále hledáme nová řešení, čímž vozidla optimalizujeme z hlediska budoucích potřeb trhu a našich zákazníků. Ve svém portfoliu disponujeme více než 50 vyhrazenými užitnými a průmyslovými vzory a patenty na jednotlivé podsestavy nebo celé systémy.

Vyrábíme s pomocí vlastního, širokého a velmi moderního strojového parku.

Spolupracujeme s renomovanými vědeckými subjekty takovými jako: Technická univerzita ve Vratislavi nebo Technická univerzita v Opolí, a již brzy také Technicko-humanistická akademie v Bielsku – Białé.