Zadaj pytanie

Działania na rzecz społeczności i środowiska

Dbamy o nasze wspólne dobro. Ograniczamy do minimum wpływ firmy na środowisko naturalne. Działamy na wielu płaszczyznach, by wspierać potrzebujące organizacje i stowarzyszenia.

Czym jest dla nas CSR

Społeczna odpowiedzialność biznesu to budowanie systemu wartości, który ma wpływ na otaczające nas środowisko oraz jego mieszkańców.

Środowisko

Nasze technologie mają wpływ na zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery, a w procesie produkcyjnym korzystamy ze źródeł energii odnawialnej.

Ludzie

Wspieramy jednostki oraz organizacje potrzebujące pomocy rzeczowej lub finansowej. Wspomagamy także młodych przedsiębiorców w ramach Programu Mentoringu Biznesowego.

Region

Pomagamy stworzyć infrastrukturę, która ma wpływ na bezpieczeństwo oraz rozwój lokalnej społeczności. Nowe inwestycje wybierane są tak, by przynosić korzyść regionowi.

Akcje CSR

Gniotpol akcje - banner
CSR

GNIOTPOL TRANSFORMATION 2017

Autor: Andrzej | 20 lutego 2017

Od stycznia 2017 Gniotpol to już jedna duża spółka GNIOTPOL Trailers Sp. z o.o. . Połączenie firm z Kurzni i Malni nastąpiło w celu optymalizacji produkcji, ujednolicenia rozwiązań oraz chęci sprostania coraz większym wyzwaniom jakie stawia przed nami rynek. RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ ! Zmieniamy się dla WAS ! From January 2017 Gniotpol is already one […]

Zobacz więcej