Od stycznia 2017 Gniotpol to już jedna duża spółka GNIOTPOL Trailers Sp. z o.o. . Połączenie firm z Kurzni i Malni nastąpiło w celu optymalizacji produkcji, ujednolicenia rozwiązań oraz chęci sprostania coraz większym wyzwaniom jakie stawia przed nami rynek. RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ ! Zmieniamy się dla WAS !

From January 2017 Gniotpol is already one large company GNIOTPOL Trailers Sp. z o.o. . The combination of Kurznie and Malnia companies was made to optimize production, standardize solutions and willingness to meet the growing challenges posed by the market. TOGETHER WE CAN DO MORE ! We are changing for YOU!

Gniotpol Trailers Sp. z o.o.