Oferowane przez nas uzbrojenia samochodów ciężarowych są opracowane i dopasowane do konkretnego podwozia z uwzględnieniem wymagań użytkownika. Dla transportu nadwozi kubaturowych proponujemy uzbrojenie składające się z ramion przykręcanych do ramy pojazdu. Konstrukcja ta została zaprojektowana w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu obciążać podłużnice podwozia. Uzbrojenie standardowo wyposażone jest w rolki prowadzące ułatwiające ustawienie pojazdu pod nadwoziem. Przyczepa dwuosiowa jest dedykowana zwłaszcza do transportu ciężkich nadwozi wymiennych z rodziny STRONG. Nadwozie STRONG wykonane jest zgodnie z normą EN 284 i oparte jest na stalowej ramie ocynkowanej ogniowo, podłogę tworzy wodoodporna sklejka. Ściana przednia oraz słupy narożne wykonane są ze stali wyższej jakości dzięki czemu możliwe było spełnienie wymagań zabezpieczenia ładunku zgodnie z normą PN-EN 12642 oraz EN 283 przy zachowaniu relatywnie niewielkiej masy własnej nadwozia.

https://www.youtube.com/watch?v=F6NXwzLZ-Wo&feature=youtu.be